kazania.wordpress.com
neutralność światopoglądowa czy anty-teizm …
„Granica między światopoglądową neutralnością państwa a dyskryminacją wierzących nie jest ostra. Dlatego ciągle bywa przekraczana.” więcej: wiara.pl Najpierw należałoby uściślić trzy pojęcia: neutr…