kazania.wordpress.com
prawa człowieka obowiązują bezwzględnie …
piękne i mądre słowa Papieża Benedykta do członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy „Przy różnych okazjach zwracałem uwagę na niebezpieczeństwa związane z relatywizmem w dziedzinie wartości…