kazania.wordpress.com
Czy Bóg istnieje?
„Czy są jakieś dowody przemawiające za tym, że Bóg istnieje? Sami chrześcijanie twierdzą, że takich dowodów nie ma. Czy więc wiara w Jego istnienie ma sens?” Więcej: wiara.pl Dowody na istnienie Bo…