kazania.wordpress.com
XXII Niedziela w ciągu roku – C
Syr 4,17-18. 20. 28-29 Synu, w sposób łagodny prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem …