kazania.wordpress.com
XVII Niedziela w ciągu roku – C
Rdz 18,20-32 Po czym Pan rzekł: Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, któ…