kazania.wordpress.com
rachunki …
– ile mogę stracić wierząc w Boga jeśli Go nie ma? 70 …. 80 lat życia na ziemi, przeżyte w złudzeniu, które nie ma podstaw? – ile mogę zyskać nie wierząc w Boga, Którego rzeczywiście ni…