kazania.wordpress.com
obraz i podobieństwo …
Zostałem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, jako istota: – rozumna, – wolna, – dobra, – zdolna do miłości, – zdolna do two…