kazania.wordpress.com
ŚRODA POPIELCOWA
Liturgia Słowa: I czytanie: Jl 2, 12-18; Psalm rep.: Ps 51(50), 3-4. 5-6a. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 3a); II czytanie: 2 Kor 5, 20 – 6, 3; werset: Jl 2, 13; Ewangelia: Mt 6, 1-6. 16-18 Homilia Wstrz…