kazania.wordpress.com
nasze najgłębsze tęsknoty …
Jaka jest najgłębsza tęsknota człowieka, jego najbardziej dominujące marzenie? Czego każdy z nas szuka nieraz nawet podświadomie? Oczywiście odpowiedź jest jedna: szczęścia i miłości. Ale jednocześ…