kazania.wordpress.com
wypiski z chorego procesu
pod dyktando relatywizmu … – …wierność zasadom moralnym jest przedmiotem procesu sądowego w krajach wolnej i demokratycznej Europy, podobnie, jak wówczas, gdy te sam…