kazania.wordpress.com
XXVI Niedziela w ciągu roku – B
Lb 11,25-29 A Pan zstąpił w obłoku i mówił z nim. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtó…