kazania.wordpress.com
przerażajace kuriosum !?!?!
Zdaniem Żelichowskiego, „sprawa Alicji Tysiąc nie jest sprawą polityczną i należy ją postrzegać z jednej strony przez pryzmat obowiązującego prawa, a z drugiej mając na względzie aspekt moral…