kazania.wordpress.com
dwa rodzaje grzeszników …
Możemy wyróżnić dwa rodzaje ludzi: – ci, którzy nie umiejąc sobie poradzić z faktem swojej słabości i grzeszności uciekają się do Boga, zgodnie ze słowami psalmu „Zmiłuj się nade mną, Boże, w…