kazania.wordpress.com
15.08. Wniebowzięcie NMP
Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad. Potem …