kazania.wordpress.com
odrzucenie prawdy …
Problemy społeczne, moralne i ekonomiczne współczesnego świata są efektem odrzucenia Prawdy, możliwości jej poznania i jej obiektywności. Gdzie odrzuca się prawdę, gdzie neguje się możliwość jej po…