kazania.wordpress.com
czy grzech to prywatna sprawa?
Grzech może być najbardziej prywatny i ukryty, ale jego skutki są zawsze społeczne;  po pierwsze każdy grzech umniejsza świętość Kościoła, pomniejsza Jego skuteczność w walce ze złem,  każdy grze…