kazania.wordpress.com
XIV Niedziela w ciągu roku – B
Ez 2,2-5 I wstąpił we mnie duch, , i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi s…