kazania.wordpress.com
niestosowne pytanie …
W czasie jednego ze spotkań stypendystów Fundacji im. A. Humbolta jeden z uczestników zapytał sławnego fizyka Wernera Heisenberga, twórcę teorii kwantów: „Czy pan profesor, taki wybitny, znany na c…