kazania.wordpress.com
Kazanie Pasyjne na IV Niedzielę Wielkiego Postu
– Ukoronowanie Cierniem Tą rozrywkę wymyślili sobie już –niejako dodatkowo- rzymscy żołnierze. Jedynie ewangelia według św. Jana opisuje to w krótkiej relacji: „A żołnierze uplótłszy koronę z ciern…