kazania.wordpress.com
kondycja Kościoła Katolickiego …
Kościół zdecydowanie lepiej się ma, gdy jest prześladowany. Całą historia Kościoła pokazuje, że naprawdę autentycznym i mocnym w wierze jest Kościół wtedy, gdy jest prześladowany. Odpadają wtedy od…