kazania.wordpress.com
aborcja na życzenie bez ograniczeń …
FOCA (dokument forsowany przez nowego przeydenta) stanowi, że każda kobieta ma „fundamentalne prawo” do aborcji i żadna władza (federalna, stanowa czy lokalna) nie może odmówić lub utrudnić realiza…