kazania.wordpress.com
odejdź ode mnie szatanie …
Jezus tak ostro zareagował na protesty Piotra, bo Piotr próbował zaokrąglać Jego nauczanie, wyeliminować, wymazać krzyż z historii zbawienia. A co robi wielu wspoółczesnych nam katolików, a nawet w…