kazania.wordpress.com
rok – A – XXI Niedziela Zwykła
Iz 22:19-23 Tak mówi Pan, Bóg Zastępów do Szebny, zarządcy pałacu: Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go…