kazania.wordpress.com
Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29.06.
Dz 12,1-11 W tym także czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to …