kazania.wordpress.com
dlaczego ???
Pierwszym i podstawowym prawem człowieka jest prawo do jasnych i klarownych norm moralnych. Dlaczego ktoś, kto nie zna przepisów ruchu drogowego nie może się poruszać samochodem po drogach publiczn…