kazania.wordpress.com
czas i wieczność …
Śmierć jest wyzwalaniem się z czasu i wchodzeniem – w wieczność lub – w nicość Chrystus wszedł w wieczność, bez Niego wejdziesz ……… w nicość.