kazania.wordpress.com
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – rok C
2Sm 5,1-3 Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: Oto myśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, tyś odbywał wyprawy na czele Izrael…