kazania.wordpress.com
narkotyczny urok rzeczy …
Niepokoi fakt, że wielu ubogich, biednych, nie mających dostępu do tego materialnego rogu obfitości, intencjonalnie dąży do tego samego – do statusu triumfującego nabywcy. Kusi ich ten zasobn…