kazania.wordpress.com
XXX Niedziela w ciągu roku – C
Syr 35,12-18 Ponieważ Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie lekceważy błagania sieroty i …