kazania.wordpress.com
łacina w liturgii …
Obradujący w latach 1962-1965 Sobór Watykański II, przełomowy, rewolucyjny pod wieloma względami, otworzył możliwość wprowadzenia do liturgii elementów w językach narodowych. W pierwszym z wydanych…