kazania.wordpress.com
w sprawie protestu …
W marcu Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że rząd polski musi wypłacić Alicji Tysiąc 25 tys. euro odszkodowania i 14 tys. euro zwrotu kosztów postępowania. Zasądzona kwota jest zadośćucz…