kazania.wordpress.com
niebezpieczne uwikłania II
Mężczyzna, odcinek o okultyzmie: „Duża część mojego dzieciństwa była pogrążona w takim wstydzie, rozdrażnieniu, które później, z czasem jak stawałem się nastolatkiem, przerodziło się w taką wściekł…