kazania.wordpress.com
24.06. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
Iz 49,1-6 Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie…