kazania.wordpress.com
VIII Niedziela w ciągu roku – C
Syr 27,4-7 Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie okazują się błędy człowieka w jego rozumowaniu. Piec wystawia na próbę naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź…