kazania.wordpress.com
03.05. Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
Ap 11,19a. 12,1.3-6a.10ab Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła i wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwun…