kazania.wordpress.com
IV Niedziela Wielkanocna – C
Dz 13,14.43-52 Oni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. A po zakończeniu zebrania, wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzysz…