kazania.wordpress.com
dlaczego lekceważenie …
Dlaczego ta wielu ludzi żyjących w wolnych związkach czyli po prostu w konkubinacie przystępuje do Komunii Świętej? Mamy przecież przykazania: „Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie bę…