kazania.wordpress.com
odpust …
Zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego w Niedzielę Miłosierdzia to: – sakramentalna spowiedź (bądź stan łaski uświęcającej), – Komunia święta, – modlitwa w intencjach Ojca Świ…