kazania.wordpress.com
Paweł VI …
7 grudnia 1968 roku Papież Paweł II powiedział: „Kościół przechodzi przez niespokojny czas samokrytyki, czy też dokładniej mówiąc – samozniszczenia. Przypomina to gwałtowny zakręt, czego nikt się p…