kazania.wordpress.com
dowody istnienia Boga …
Oczekujemy od Boga dowodów Jego istnienia. On zaś jest uparty: daje nam dowody swej miłości Cesbron