kazania.wordpress.com
nowa prymitywna gra Aleksandra Kwaśniewskiego
1. W okresie SLD-owskiej prezydentury Aleksandra KWASNIEWSKIEGO, wszystkie prywatyzacje mienia publicznego były forsowane i zrealizowane za znikoma ich wartość jak na przykład hut stalowych o warto…