kazania.wordpress.com
XXXII Niedziela w ciągu roku – B
1Krl 17,10-16 Wtedy Eliasz wstał i zaraz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją i powiedział: Daj mi, proszę, trochę wody w na…