kazania.wordpress.com
III Niedziela Adwentu – A
Iz 35:1-6a.10 Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chw…