kazania.wordpress.com
I Niedziela Adwentu rok B
I Niedziela Adwentu – B Iz 63,16b-17. 19b: 64,3-7 Tyś, Panie, naszym Ojcem, „Odkupiciel nasz” to Twoje imię odwieczne. Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg…