kazania.wordpress.com
I Niedziela Adwentu rok A
I Niedziela Adwentu – A Iz 2:1-5 Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pag…