kawulamahardhika.wordpress.com
Manusia Memanusiakan Manusia
soekarno embracing the people “Setiap masa terdapat persoalan atau permasalahan yang harus dihadapi oleh umat manusia dan disetiap masa itu pula umat manusia bertanggungjawab untuk memberikan jawab…