kavefarzandemelat.com
فریادهای دانشجویان :” بسیجی بیشرف ” بیا پایین
در تظاهراتی که امروز2019/05/13 مطابق با 23 اردی بهشت 1398 در سالن آمفی تئاتر دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران از سوی دانشجویان بر علیه طرح باصطلاح عفاف و حجاب و دستگیریهای روز اول ماه مه …