kavefarzandemelat.com
به این چند دلیل قوی هاشمی رفسنجانی به قتل رسیده است !!
به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید فاطمه هاشمی : شعار استخر فرح شبهات مرگ مشکوک پدرم را بیشتر می کند ، امروز نزدیک به 18 ماه بعد از نوشته شدن مقاله ای که در زیر می اید ، و در پرتو حوادث اخیر…