kavefarzandemelat.com
آخوند کم سواد : برای عشق ورزی نه به شکم که به ده سانتی متر پایینتر از شکم برسید .
به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید هنر عشق ورزیدن و رهایی از تنهایی در دنیای پر از اضطراب ” اریک فرم ” انسان شناس و روانشناس پر آوازه آلمانی ، از عشق ورزیدن به مثابه هنری…