katatunix.wordpress.com
Asynchronous Functions và Active Objects
Active Objects là một trong những tinh túy của Symbian OS. Cơ chế này giúp cho việc gọi các hàm bất đồng bộ (Asynchronous Functions) trở nên rất hiệu quả và do đó tiết kiệm năng lượng cho thiết bị …